EHMALCA

bax ehmallıca. Ehmalca ayağa qalxmaq. Ehmalca gülmək.
– Sözü lazımdır ehmalca demək, “pişiyim-pişiyimnən” demək… C.Məmmədquluzadə.
Ana ehmalca uşağı qucağına aldı. M.Hüseyn.
Bir az sonra dizinin üstündə huşa getdiyini gördükdə Zeynəb [Mayanı] ehmalca yerinə uzatdı. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EHMALCA sakitcə — astaca — üsulca

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • EHMALCA EHMALCA – CƏLD Ana ehmalca uşağı qucağına aldı (M.Hüseyn); Mən də cəld ayağa durdum (Y.Əzimzadə)
EHMAL-EHMAL
EHMALDAN

Digər lüğətlərdə