EHTİRAMLA

zərf Hörmətlə, hörmət və nəzakət qaydalarını gözləyərək.
Dilbər, ehtiramla, mərhəmət ilə; Yanıma gəldiyin yadıma düşdü. Aşıq Dilqəm.
İçəri daxil olcaq Dəmirov … ehtiramla başını əydi və salam verdi. S.Rəhimov.

□ Kamali-ehtiramla – hörmət və nəzakət qaydalarına riayət edərək, böyük hörmətlə. Kamali-ehtiramla qarşılamaq. Kamali-ehtiramla müraciət etmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EHTİRAMLA hörmətlə — ehtiyatla

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • EHTİRAMLA EHTİRAMLA – NİFRƏTLƏ İçəri daxil olcaq Dəmirov Simona dönüb ehtiramla başını əydi və salam verdi (S.Rəhimov); Ətrafındakıları nifrətlə süzdü (“Azərbay
EHTİRAMƏN
EHTİRAMLI

Digər lüğətlərdə