EHTİRASLI

sif.
1. Coşqun, həyəcanlı. Ehtiraslı nitq. Ehtiraslı mübahisə.
// Bir şeyin dəlicəsinə aludəsi, həvəskarı, vurğunu olan. Ehtiraslı ovçu. Ehtiraslı oyunçu. Ehtiraslı futbol azarkeşləri. – Məmun ehtiraslı mütaliəçi idi.
Çox oxuyurdu və gözlərini çox yorurdu. Ə.Məmmədxanlı.

2. Ehtirasla dolu; ehtiras, eşq ifadə edən, həris, düşkün. Ehtiraslı öpüş.
– Xan ayaq saxlayıb ehtiraslı baxışla [Tutubəyimi] süzdü. Çəmənzəminli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EHTİRASLI 1. EHTİRASLI Xan ayaq saxlayıb ehtiraslı baxışla [Tutubəyimi] süzdü (Çəmənzəminli); HƏRİS, ŞƏHVƏTLİ, TEMPERAMENTLİ
  • EHTİRASLI şəhvətli — həris — düşkün

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • EHTİRASLI EHTİRASLI – SÖNÜK Ehtiraslı gözləri ilə ona odlu bir nəzər saldı (C.Əmirov); Səndə var coşqun ehtiras alovu; Yaxar atəşlərin sönük bir evi (H
EHTİRASLA
EHTİRASSIZ

Digər lüğətlərdə