EKRANLAMAQ

f. tex. Xarici, zərərli təsirdən və s.-dən qorumaq üçün qabağına ekran, sipər və s. çəkmək; pərdələmək.
EKRANLAMA
EKRANLANMA

Digər lüğətlərdə