EPİDEMİ́K

sif. [ yun. ] Epidemiya mahiyyətində olan; yoluxucu, yoluxma. Epidemik xəstəliklər.
// məc. Epidemiya kimi hər yerə yayılmış.
EOLİT
EPİDEMİOLOGİYA

Digər lüğətlərdə