EPİDEMİOLOGİYA

[ yun. ] Tibb elminin yoluxucu xəstəliklərin törəyib yayılması səbəblərini öyrənən və onların qarşısını almaq üsullarından bəhs edən sahəsi.
EPİDEMİ́K
EPİDEMİÓLOQ

Digər lüğətlərdə