EPİQRÁFİKA

[ yun. ] Epiqraflar haqqında elm.
EPİQRAFİ́K
EPİQRÁM

Digər lüğətlərdə