EPİQRÁM

[ yun. epigramma – yazı]
1. Qədim yunanlarda: abidələr, binalar, hədiyyələr və s. üzərində yazılan yadigarlıq yazı.
Feokritin zəngin ədəbi irsindən ancaq bir şeir külliyyatı qalmışdır ki, o da otuz idilliyadan və iyirmi üç epiqramdan ibarətdir. Ə.Sultanlı.

2. ədəb. Kiçik satirik şeir; həcv. [Silvio:] …Mənim epiqramlarıma epiqramlarla cavab verirdi, [qrafın] bu cavabları mənə həmişə daha gözlənilməz, daha kəskin görünürdü… A.Puşkindən.
EPİQRÁFİKA
EPİLÉPSİYA

Digər lüğətlərdə