EPOLÉT

[ fr. ] Fərqlənmə nişanları olan, qızıl və ya gümüş bafta, saçaq və s. ilə bəzədilmiş, bir tərəfi girdə, xüsusi formalı paqon; 1917-ci ilədək Rusiyada zabit rütbəsinin nişanı.
EPİZODİKLİK
EPOLETLİ

Digər lüğətlərdə