ER-GEC

zərf Tez-gec.
[Ağsaçlı qadın Səyavuşa:] Quzum! Er-gec parlar adın cahanda; Diz çökərlər sana qarşı hər yanda. H.Cavid.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ER-GEC er-gec bax əvvəl-axır
ER
ERA

Digər lüğətlərdə