EROTİ́K

sif. [ yun. ] Erotikaya aid, erotika ilə dolu; şəhvani hisslər ifadə edən. Erotik şeir.
– …Azərbaycan şairləri arasında əsərlərinin çoxu erotik məzmun daşıyan Dilsuz, Raci, Qumri, Dəxil və başqaları məşhurdur. F.Köçərli.

ERMƏNİCƏ
ERÓTİKA

Digər lüğətlərdə