ERTƏSİ

zərf. Bir günün, həftənin, ayın, ilin ardınca gələn gün, həftə, ay, il. Bayramın ertəsi yola düşdülər. Ertəsi gün işə başladılar.
[Qorxmaz:] Ertəsi gün isə aldığın son bir parça çörəyi özün yeməyib, dünən sənə daş atan qocaya verdin. C.Cabbarlı.
Nə isə ertəsi gün səhər saat yeddinin yarısında işə başladıq. Çəmənzəminli.

ERTƏLƏMƏK
ESÉR

Digər lüğətlərdə