ESPERANTOÇU

is. Esperanto dilindən istifadə və onu təbliğ edən adam.
ESPERÁNTO
ESSE

Digər lüğətlərdə