ESSE

is. [ fr. essai – təcrübə, sınaq, oçerk] Problemi sərbəst şəkildə şərh edən kiçik həcmli əsər.
ESPERANTOÇU
ESTAFÉT

Digər lüğətlərdə