ETİBARLILIQ

is.
1. Sədaqətlilik, səmimilik, doğruluq, düzgünlük, inamlılıq.
2. Möhkəmlik, davamlılıq.
Kontakt birləşmələri elektrik aparatlarının çox məsul hissələri sayılır və aparatların işdə etibarlılığı onların konstruksiya və vəziyyətlərindən xeyli dərəcədə asılıdır. P.Rüstəmzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ETİBARLILIQ etibarlılıq bax vəfalılıq
  • ETİBARLILIQ sədaqətlilik — səmimilik — doğruluq — düzgünlük — inamlılıq
  • ETİBARLILIQ möhkəmlik — davamlılıq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ETİBARLILIQ ETİBARLILIQ – VƏFASIZLIQ ...Aparatların işdə etibarlılığı onların konstruksiya və vəziyyətlərindən xeyli dərəcədə asılıdır (P
ETİBARLI
ETİBARNAMƏ

Digər lüğətlərdə