ETİMADNAMƏ

is. [ ər. etimad və fars. …namə] Bir dövlətin nümayəndəsinin başqa dövlət yanında səfir olduğunu təsdiq edən sənəd. Yeni səfir etimadnaməsini təqdim etdi.
ETİMADLI
ETİMADSIZ

Digər lüğətlərdə