ETRÜSK

İtaliyada yaşamış qədim bir xalq və bu xalqa mənsub adam.
ETNOQRAFİZM
ETǗD

Digər lüğətlərdə