EVDOVŞANI

is. zool. Ətlik və xəzlik üçün yetişdirilən dovşanaoxşar gəmirici heyvan.
EVDOLUSU
EVÉN

Digər lüğətlərdə