EXCHANGE

exchange1

n 1. dəyişmə, dəyişdirmə, mübadilə; in ~ for yerinə, əvəzinə; to give / to offer / to take in ~ əvəzinə vermək / təklif etmək / götürmək; to make an ~ mübadilə etmək, dəyişmək, dəyişdirmək; ~ of goods əmtəə mübadiləsi, mal dəyişmə; ~ of views fikir mübadiləsi; cultural ~s mədəniyyət mübadilələri; ~ of prisoners hərb. hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi; 2. mal. xırdalama / xırdalanma (pul); 3. dəyişmə, əvəz etmə / alma; the ~ of tears for smiles göz yaşlarının təbəssümlərlə əvəz olunması; 4. xarici valyuta (həmçinin foreign ~); məzənnə (xarici valyuta haq.); Exchange is falling / rising / steady Məzənnə düyür / qalxır / sabitdir; ~ of the day günün məzənnəsi; 5. birja; commodity / goods ~ mal / emteə birjası; corn / grain ~ taxıl birjası; stock ~ fond birjası; rules of the ~ birja qaydaları / qanunları; labour ~ əmək birjası; 6. mərkəzi telefon stansiyası; kommutator

exchange2

v 1. dəyişmək, dəyişdirmək, mübadilə etmək; to ~ farm products for manufactured goods kənd təsərrüfatı məhsullarını sənaye mallarına dəyişdirmək; to ~ a book kitabı dəyişdirmək (kitabxanada); to ~ opinions fikir mübadiləsi etmək; to ~ seats yerləri dəyişmək; to ~ prisoners hərbi əsirləri dəyişdirmək; to ~ greetings bir-birilə salamlaşmaq; 2. xırdalamaq (pulu); dəyişdirmək (bir valyutanı digərinə)

EXCESSIVE
EXCHANGEABLE
OBASTAN VİKİ
Microsoft Exchange Server
Exchange Server – məlumat mübadiləsi və birgə iş üçün nəzərdə tutulmuş proqram. İlk versiyası 1993-cü ildə Microsoft şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanıb. Əsas funksiyaları: poçt məlumatlarının emalı və göndərilməsi, təqvim və tapşırıqlara birgə erişmə, mobil qurğuların dəstəklənməsi və veb-erişim, səsli məlumat sistemləri ilə inteqrasiya (Exchange 2007 versiyasından başlayaraq), ani məlumat mübadiləsi sistemlərinin dəstəklənməsi.
Asia Pacific Internet Exchange Association
Asia Pacific Internet Exchange Association — Asiya və Sakit okean regionunda internet mübadilə məntəqələri assoasiyası. APIX həmçinin, qlobal IX-F İnternet Mübadilə Federasiyasının bir hissəsidir.
International Research & Exchanges Board
IREX (International Research & Exchanges Board) — beynəlxalq qeyri-kommersiya təşkilatı olub təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müstəqil medianın gücləndirilməsi və plüralist vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı məqsədilə liderlik və innovativ proqramlar təklif edir.