EYLƏ

bax elə.
Üzülür sərasər rişteyi-canım; Eylə ki, zülfünə darağı çəkər. Q.Zakir.
Eylə bildim ki, dəxi sübh olub; Mürği-səhər tək bir ağız banladım. M.Ə.Sabir.

EYİLİK
EYLƏMƏ

Digər lüğətlərdə