FACE-CLOTH

n 1. yumşaq hamam lifi; 2. meyitin üzünə salınmış örtük

FACE-BONE
FACE-GUARD