FACTIONARY

factionary1

n 1. fraksiya üzvü; fraksiyaçı; 2. arx. növbətçi, qarovul, keşikçi, müdafiəçi, qoruyucu

factionary2

adj fraksiyaçı

FACTIONALIST
FACTIONEER