FALSE

false1

n d.d. 1. yalançı, yalan danışan; 2. qəlp, saxta, saxta sənəd / kağız

false2

adj 1. yalan, uydurma, səhv, yanlış, xəta; ~ accusation uydurma ittiham; to take a ~ step səhv addım atmaq; 2. süni, yalançı, hiyləgər; xain, xəyanətkar, vəfasız, namərd; ~ tears süni / yalançı göz yaşları, riyakarcasına ağlama; ~prophet yalançı peyğəmbər; to be ~ to smb.’s trust bir kəsin inamını doğrultmamaq; 3. qəlp, saxta, yalan; ~ coin saxta sikkə (pul); ~ hair parik (süni saç, qoyma saç);

◊ to sail under ~ colours başqa ölkənin bayrağı altında üzmək; özünü başqası kimi qələmə vermək

false3

adv: to play smb. ~ bir kəsi aldatmaq; bir kəsə xəyanət etmək

FALLING-STAR
FALSE-COINER