FEDERÁL

[ fr. ] bax federativ 2-ci mənada.
FE
FEDERALİ́ST

Digər lüğətlərdə