FEDERATİ́V


1.Federasiya”dan sif. Federativ müşavirə.
2. Federasiya şəklində olan; federal. Federativ Respublika.
FEDERÁSİYA
FEİL

Digər lüğətlərdə