FEODALİ́ZM

is. [ lat. feodum – malikanə.] Orta əsrlərdə xüsusilə Qərbi Avropada torpağın, istehsal vasitələri və kəndlilərin tək bir feodalın ixtiyarında olmasına əsaslanan, ümumdünya tarixi tərəqqinin gedişində ictimai-iqtisadi formasiyaların əvəz olunmasından ibarət bütöv dialektik prosesin orta həlqəsini təşkil edən ictimaiiqtisadi formasiya. Feodalizm dövrünün ideologiyası. Feodalizm zəmanəsi quldarlıq quruluşu ilə kapitalizm arasındakı dövrü əhatə edir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FEODALİZM FEODALİZM (tar.) [David:] Hərçəndi bəziləri kababı feodalizm dövrünün qalığı adlandırır (H.Abbaszadə); DƏRƏBƏY(İ)LİK (köhn
FEODÁL
FERMA

Digər lüğətlərdə