FLAG

flag1

n 1. bayraq; ~ of truce, white~parlamentyor, ağ bayraq (müharibə zamanı düşmənlə danışığa girmək üçün göndərilən nümayəndə); to hang out / to show the white ~ ağ bayraq asmaq / qaldırmaq; 2. məc. təslim olmaq; black ~ pirat bayrağı; yellow ~ sarı / karantin bayrağı;

◊ to hoist one’s I the ~ dən. komandanlığı qəbul etmək; to keep the ~ flying bayrağını uca tutmaq; mübariz əhval-ruhiyyəli olmaq, təslim olmamaq; underthe ~ of... ...bayrağı altında

flag2

v 1. bayraqlarla bəzəmək; bayraq sancmaq / asmaq; to ~ a house evdən bayraq asmaq; 2. kiçik bayraqlarla siqnal / işarə / məlumat vermək; to ~ an order kiçik bayraqlarla əmr vermək

FIXING
FLAG-CAPTAIN