FOGGER

n 1. xırda mal alverçisi; 2. komisyoner, komisyonçu (ticarət işlərində müəyyən faiz almaq şərtilə vasitəçilik edən şəxs)

FOG-LIGHT
FOGGILY