FOIST

v 1. (on, upon) qəbul etdirmək, sınmaq, ötürmək, zorla boynuna qoymaq / qəbul etdirmək, vadar etmək; to ~ a bad coin on smb. saxta sikkəni bir kəsə sırımaq; 2. aid etmək, ayağına yazmaq (müəllifliyi)

FOGLESS
FOLD