FREE-HEARTEDLY

adv 1. səmimi olaraq, açıq ürəklə, açıqdan-açığa, açıqcasına, heç bir şeyi gizlətmədən; 2. bolluca, çoxlu

FREE-HEARTED
FREE LIST