FUTBÓLKA

[ ing. football və rus. …ka] Trikotaj idman köynəyi.
FUTBOLÇU
FUTLYÁR

Digər lüğətlərdə