GÜZ

I
(Əli Bayramlı, Sabirabad, Salyan)
bax küz
II
(Əli Bayramlı, Xanlar, Sabirabad, Salyan)
1. payızlıq şum (Əli Bayramlı, Sabirabad, Salyan)
2. taxıl səpilmiş yerlə səpilməmiş yer arasında çəkilən sədd (Xanlar). – Yerə toxum səpirəx’, sonra güz çəkirəx’ kin, səpilən yernən səpilməyən yer seçilsin
GÜYÜM
GÜZDEX’

Digər lüğətlərdə