GADAY

(Dərbənd)
təzə doğulmuş keçi balası
GABAÇ
GADREG