GALALİ

(Bakı)
narın kəsilmiş yerində əmələ gələn qaramtıl rəng
GA:L
GALLA

Digər lüğətlərdə