GALLAH

I
(Bakı, Quba)
başlı-başına. – Ati gallah bıraxıb, otdi:r (Bakı)
II
(Çənbərək, Qazax)
bax kəllah . – Potuyu gallaha qatıf Fərzalı otarır (Çənbərək)
GALLADAR
GALLAH-GALLAH

Digər lüğətlərdə