GALLEY-SLAVE

n 1. qul və yə məhkum olunmuş cani; 2. ağır işlə məşğul olan şəxs

GALLEY-PROOF
GALLIC