GAPCIL

(Borçalı)
söhbətcil. – Oruc əmi gapcıl adamdı
GAPBAN
GAPLAŞMAX