GİLLƏTZƏ

(Zaqatala)
kiçik saxsı qab
GİLLƏTMƏX’
GİLLİ