GLADE

n 1. tala, açıqlıq, çəmən (meşədə); bright / lovely / sunny ~ işıqlı / gözəl / günəşli tala; 2. amer. hündür ot basmış bataqlıq sahə

GLADDEN
GLADIATOR