HÖKMÜ KEÇMƏK

hökmü, qüvvəsi, nüfuzu, təsiri olmaq, əmri, göstərişi yerinə yetirilmək.

HÖKMDƏN DÜŞMƏK
HÖRMƏT GÖRMƏK