HÖKMDƏN DÜŞMƏK

öz qüvvəsini, əhəmiyyətini itirmək.

HÖKM SÜRMƏK
HÖKMÜ KEÇMƏK