HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏK

sayılmamaq; ~ nüfuzdan düşmək, gözdən düşmək, bir qara qəpiklik olmaq, adı batmaq, etibardan düşmək, gözündən düşmək.

HÖRMƏT QOYMAQ
HÖRMƏTDƏN SALMAQ