HÖVSƏLƏSİNİ BASMAQ

dözmək, səbir etmək, toxtamaq; ~ özünü saxlamaq,  səbrini basmaq (cilovlamaq).

HÖVSƏLƏSİ DARALMAQ
HUŞ APARMAQ