HALI DƏYİŞMƏK

əhvali-ruhiyyəsi korlanmaq, pisləşmək; ~ haldan-hala düşmək, halı xarab olmaq, halı qarışmaq, təbdən-təbə düşmək, əhvalı pozulmaq.

HALDAN SALMAQ
HALI XARAB OLMAQ