HALI POZULMAQ

vəziyyəti pisləşmək, əhvali-ruhiyyəsi korlanmaq; ~ ürəyi bulanmaq, halı qarışmaq, halı dəyişmək.

HALI QARIŞMAQ
HALINI QATMAQ