HALDAN-HALA DÜŞMƏK

əhvalı tez-tez dəyişmək; ~ halı dəyişmək, halı qarışmaq.

HALDAN DÜŞMƏK
HALDAN SALMAQ

Digər lüğətlərdə