HUŞA GƏTİRMƏK

ayıltmaq; ~ özünə gətirmək.

HUŞA GƏLMƏK
HUŞDAN ÇIXMAQ