HUŞU BAŞINDAN GETMƏK

bax: huşu getmək.

HUŞU BAŞINDAN ÇIXMAQ
HUŞU GETMƏK