HUŞU GETMƏK

1. Yaddaşı zəifləmək; ~ huşunu itirmək. 

2. Bayılmaq; ~ özündən getmək, huşunu itirmək.

HUŞU BAŞINDAN GETMƏK
HUŞU KƏSMƏMƏK