HUŞU KƏSMƏMƏK

bax: ağlı kəsməmək.

HUŞU GETMƏK
HUŞUNDAN ÇIXMAQ